I. Vilkor för att delta i BlondMe tävling

 

Tävlingen är inte kopplad till Instagram. Dina personliga uppgifter övervakas inte på Facebook eller Instagram. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (härmed ”Henkel”) är mottagaren av den information som lämnas av dig. Alla frågor, kommentarer och klagomål ska riktas till Henkel, inte till Facebook eller Instagram.

 

Om du deltar i tävlingen på Instagram kommer vi att samla in dina personligauppgifter direkt från dig (t.ex. IP-adress och cookie-ID) av Facebook eller Instagram och användas för Facebook eller Instagram. Detta kan också uppstå i USA. Vi ansvarar inte för att samla in och använda personuppgifter, som också kan inkludera inställning av cookies eller Instagram. Du kan hitta mer information om exakta databehandlingsoperationer, lagringsperioder och behandlingsändamål direkt på Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875], och dataskyddsavtalet från Facebook, Inc. kan laddas ner här [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].


 

1. Process och genomförande av tävlingen

 • Tävlingen organiseras av Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (herein “Henkel”).

  Onlinetävlingen börjar den 25e februari 2021, avslutas den 15e maj 2021, 23.59 pm. Bidrag som mottas efter detta datum kommer inte att beaktas.
 • För att delta i online- tävlingen måste deltagarna lägga upp bild- och videobidrarg av färgbehandling som uppnåtts med hjälp av BLONDME färg- och vårdserie.
   
 • Deltagarna måste använda sig av hashtag #BLONDME, #BLONDESOFTHEWORLD och även tagga  @Schwarzkopfpro konto.
   
 • Vinst av tävlingen:

25 februari 2021 till den 15 maj 2021, 23.59

 • Första plats: 2-dagars resa till Schwarzkopf Pro Trend Lab i Hamburg, Tyskland och blir en professionell stylist för en dag. Du får vara med och ta fram en utblindings video där du återskapar ditt vinnarbidrag #blondmeoftheworld; I priset ingår flygbiljetter och boende på fyrsjärnigt hotell för två personer. ( dubbelrum) Priset motsvarar ungefär 100,000 sek, kan inte lösas in till kontanter!
   
 • Andra plats: Exklusiv utbildning till vinnaren och hans / hennes salongteam som äger rum i salongen. Utbildningens värde på priset är ~ 7000 sek, kan inte lösas in till kontanter!
   
 • Tredje plats: BLONDME- kit. Till ett värdet av ~ 5000 sek, kan inte lösas in till kontanter!
   
 •  Vinnaren kommer att väljas ut av en intern jury.
   
 • Vinnaren informeras via Instagram-meddelandet.
   

2. Behörighet  för att delta
 

eltagarna måste vara minst 18 år som har gått med på villkoren och har lagt upp en bild eller video av en färgbehandling skapat av honom själv eller henne på Instagram med hashtags #BLONDME och #BLONDESOFTHEWORLD och taggade @Schwarzkopfpro.
 

För att juryn ska kunna se bilderna på deltagarnas Instagram-konto, måste deltagarnas Instagram-konto vara offentligt.
 

För att delta i tävlingen måste alla dina personliga uppgifter vara giltiga och sann. Varje deltagare får endast delta på hans eller hennes egen vilja. Henkel anställda och deras anhöriga för inte delta i tävlingen.

 

3. Kundavtal/användning av inlägg
 

agaren måste få godkännande från den person som visas på bilden eller videon, eftersom bilden och videon kan publiceras på internet (webbplats och på sociala medier) och lägga ut på intagram.


 

4. Exkludering av tävlingen

 

Om deltagare bryter mot villkoren, har Henkel rätten att utesluta denna deltagare från tävlingen. Deltagare som använder olagliga medel eller på annat sätt skapar en konstgjord fördel genom manipuleringsmetoder kommer också att uteslutas. I sådana fall kan Henkel till och med återkalla och kräva att varje pris returneras.


 

5. Tidigare avslutning av tävlingen

 

Henkel har rätten att avsluta tävlingen när som helst utan föregående varning. Henkel att ta utnyttja av denna rättighet om det uppstår tekniska problem (t.ex. virus i datorsystemet, manipulation eller fel i hårdvaran eller programvaran) eller juridiska skäl, eller när ett korrekt genomförande av tävlingen inte kan garanteras.

 

Vid extrema situationer som uppstår av dåligt beteende från deltagarna kan Henkel kräva ersättning från den personen för de skador som uppstår.


 

6. Pris / vinst

 

isvinnaren kommer att informeras av Henkel via Instagram-direktmeddelande. Om en vinnare inte svarar på meddelandet inom fjorton (14) dagar efter att ha meddelats av Henkel, förlorar vinnare sin plasts och Henkel ska ha rätt att välja ut en ny vinnare bland deltagarna.

 

Priserna måste lösas in mellan juni 2021 och juni 2022. Om de inte löses in inom ovannämnda tidsram löper alla kuponger ut. Endast ett pris kan lösas in per deltagare, för vilket det inte finns något kontantalternativ. Prisanspråk kan inte överföras till andra. Henkel förbehåller sig rätten att byta ut priset med ett annat pris av liknande värde om det ursprungliga priset inte är tillgängligt.


 

7. Ansvar

 

Henkel tar inte ansvaret för poster som förlorats genom tekniska fel. Bevis på inresa är inte automatiskt bevis för mottagande.

 

Med priset är Henkel fri från alla ytterligare skyldigheter. Henkel ansvarar inte för förlust eller skador som kan uppstå vid användning av priset. Henkel tar inget ansvar för insolvensen hos den tredje part som tilldelar priset och de följder som följd för genomförandet av tävlingen och utdelningen av priset. Eventuella klagomål bör riktas till den tredje part som tilldelar priset. Henkel ansvarar endast för materiella och juridiska brister i händelse av skadlig avsikt eller försumlighet. Henkel ansvarar inte för skador, förseningar eller avbrott i överföringen, fel i tekniska anläggningar och service, felaktigt innehåll, förlust eller borttagning av data, virus eller något annat som kan uppstå i tävlingen. Ansvarsbegränsningarna är giltiga om skador kommer av Henkel (dess organ, anställda eller underleverantörer) genom skadlig avsikt eller försumlighet eller om de orsakas av en avtalsenlig skyldighet. Det finns inget ansvar för personer som utesluts i enlighet med punkt 4.


 

8. Övrigt
 

Det finns ingen rätt att överklaga. Villkoren för deltagande och hela rättsförhållandet mellan deltagarna och Henkel är exklusivt underkastade lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Om enskilda bestämmelser i villkoren för deltagande bör vara eller bli ogiltiga påverkas inte giltigheten för de återstående bestämmelserna. Villkoren för deltagande kan ändras av Henkel när som helst utan föregående varning.


 

II. Dataskyddsavtal för deltagande i tävlingen
 

Dataskyddsavtal för deltagande i tävlingen För att erhålla priset måste vinnaren / vinnarna ange följande personuppgifter: namn, e-postadress och land. Det finns ingen rätt till registrering. Henkel kommer att samla in och använda de uppgifter som tillhandahålls av deltagaren (erna) som en del av den nödvändiga processen för att tillhandahålla priset och genomföra lotten. Henkel kommer inte att vidarebefordra deltagarens data till någon tredje part förutom för utdelning av priser eller för att leda lotten. Bearbetningen och användningen av deltagarnas dina uppgifter baseras på lagstadgade bestämmelser som motiverar dessa operationer på grund av att behandlingen är nödvändig för att utföra lotten. Personuppgifterna kommer endast att användas för onlinetävlingen och varaktigheten för onlinetävlingen och för tillhandahållandet av priset och kommer att raderas inom sex (6) månader från slutet av onlinetävlingen den. När som helst kan deltagaren hävda rätten att få tillgång till dess data. Dessutom, förutsatt att respektive krav uppfylls, kan deltagaren hävda följande rättigheter:

 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandlingen
 • Rätt att lämna in ett klagomål till respektive behörig datatillsynsmyndighet
 • Rätt till dataportabilitet

Deltagarens rätt att invända

 

Vid behandling av aktiviteter som involverar dina personuppgifter som utförs på grundval av ett legitimt intresse från Henkel, har du rätten att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter när som helst av skäl som följer av din specifika situation. Henkel kommer att stoppa behandlingen såvida inte Henkel kan bevisa viktiga skäl för den behandling som förtjänar skydd som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara mot juridiska fordringar.


In these cases, or if the participant has any other questions or wishes in connection with regard to its personal data, please send an e-mail or a letter to Henkel’s data protection officer, Mr. Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (E-Mail: Datenschutz@henkel.com).