I. Villkor för att delta i IGORA tävling

 

Tävlingen är inte kopplad till Instagram. Dina personliga uppgifter övervakas inte på Facebook eller Instagram. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (härmed ”Henkel”) är mottagaren av den information som lämnas av dig. Alla frågor, kommentarer och klagomål ska riktas till Henkel, inte till Facebook eller Instagram.
 

Om du deltar i tävlingen på Instagram kommer vi att samla in dina personligauppgifter direkt från dig (t.ex. IP-adress och cookie-ID) av Facebook eller Instagram och användas för Facebook eller Instagram. Detta kan också uppstå i USA. Vi ansvarar inte för att samla in och använda personuppgifter, som också kan inkludera inställning av cookies eller Instagram. Du kan hitta mer information om exakta databehandlingsoperationer, lagringsperioder och behandlingsändamål direkt på Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875], och dataskyddsavtalet från Facebook, Inc. kan laddas ner här [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].

 

1. Process och genomförande av tävlingen


Tävlingen organiseras av Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hädanefter “Henkel”).
 

- Onlinetävlingen kommer att äga rum med början den 1 juni 2021 och avslutas den 15 augusti 2021, kl. 23.59 CET. Bidrag som mottas efter detta datum kommer inte att beaktas.
 

-För att delta i online-tävlingen måste deltagarna lägga upp sitt bildbidrarg av look med färgbehandling som uppnåtts med hjälp av IGORA ROYAL färgserie.

 

- Deltagarna måste använda sig av hashtag #BeIGORA och #IGORAROYAL och även tagga Instagramkontot @Schwarzkopfpro konto.
 

- Deltagarkanalen är Instagream med #BeIGORA och #IGORAROYAL
 

- Vinst av tävlingen:

 

  • 1:a pris: En 2-dagars resa till ett av våra globala Schwarzkopf Pro Trend Lab där du får vara med och ta fram en utbildningsvideo där du återskapar ditt vinnarbidrag, din personliga IGORA ROYAL-tolkning (eventuellt kan inte en resa till ett av våra globala Schwarzkopf Pro Trend Lab inte bli av på grund av COVID-19 restriktioner), plus ett möte & hälsning med @Bescene (eventuellt kan detta inte heller bli av  om COVID-19 situationen inte tillåter resor). I priset ingår flygbiljetter (ekonomiklass) till ett av de globala Schwarzkopf Pro Trend Lab och 2 nätters boende på fyrstjärnigt hotell för två personer (dubbelrum). Priset motsvarar ungefär 100,000 sek, kan inte lösas in till kontanter!
     

- Vinnaren kommer att väljas ut av en intern jury och den nordamerikanska IGORA ROYAL-färgaren Linh Phan.
 

- Vinnaren informeras via Instagram-meddelande.

 

2. Behörighet för att delta

 

Alla deltagarna måste vara minst 18 år, har godkänt villkoren för deltagande och har lagt upp en bild eller video av en färgbehandling skapat av honom eller henne själv på Instagram med hashtags #BeIGORA och #IGORAROYAL och taggade @Schwarzkopfpro.

 

För att juryn ska kunna se bilderna på deltagarnas Instagram-konto, måste deltagarnas Instagram-konto vara offentligt.

 

För att delta i tävlingen måste alla dina personliga uppgifter vara giltiga och sanna. Varje deltagare får endast delta för hans eller hennes egen räkning. Henkel anställda och deras anhöriga för inte delta i tävlingen.

 

 

3. Kundavtal/användning av inlägg

 

Deltagaren måste få godkännande från den person som visas på bilder eller videos, eftersom bilder och videos kan komma att publiceras på internet (webbplats och i sociala medier) och skickas till online-tävlingen.

 

4. Uteslutning av specifika personer från tävlingen
 

Om en deltagare bryter mot villkoren för deltagande, förbehåller sig Henkel rätten att utesluta denna deltagare från tävlingen. Deltagare som använder olagliga medel eller på annat sätt skapar en artificiell fördel genom manipulerade metoder kommer också att uteslutas. I sådana fall kan Henkel till och med återkalla eller kräva att ett pris återlämnas.

 

5. Tidigare avslutning av tävlingen
 

Henkel förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen när som helst utan föregående varning. I synnerhet kommer Henkel att utnyttja denna rättighet om det uppstår tekniska problem (t.ex. virus i datorsystemet, manipulation eller fel i hårdvaran eller programvaran) eller juridiska skäl, eller när ett korrekt genomförande av tävlingen inte kan garanteras.

 

Vid extrema situationer som uppstår av dåligt beteende från deltagarna kan Henkel kräva ersättning från den personen för de skador som uppstår.

 

 

6. Pris / vinst

Prisvinnaren kommer att informeras av Henkel via Instagram-direktmeddelande. Om en vinnare inte svarar på meddelandet inom fjorton (14) dagar efter att ha meddelats av Henkel, kommer vinnarens pris att förverkas och Henkel har rätt att fritt välja ut en ny vinnare bland deltagarna.

 

Priserna måste lösas in mellan september 2021 och september 2022. Om de inte löses in inom ovannämnda tidsram löper alla kuponger ut. Endast ett pris kan lösas in per deltagare, för vilket det inte finns något kontantalternativ. Prisanspråk kan inte överföras till andra. Henkel förbehåller sig rätten att byta ut priset med ett annat pris av liknande värde om det ursprungliga priset inte är tillgängligt.

 

7. Ansvar

Henkel tar inte ansvaret för poster som förlorats genom tekniska fel. Bevis på går in är inte automatiskt bevis för mottagande.

 

Med priset är Henkel fri från alla ytterligare skyldigheter. Henkel ansvarar inte för förlust eller skador som kan uppstå vid användning av priset. Henkel tar inget ansvar för insolvensen hos den tredje part som tilldelar priset och de följder som följd för genomförandet av tävlingen och utdelningen av priset.

 

Eventuella klagomål bör riktas till den tredje part som tilldelar priset. Henkel ansvarar endast för materiella och juridiska brister i händelse av skadlig avsikt eller försumlighet.

 

Henkel ansvarar inte för skador, förseningar eller avbrott i överföringen, fel i tekniska anläggningar och service, felaktigt innehåll, förlust eller borttagning av data, virus eller något annat som kan uppstå i tävlingen. Ansvarsbegränsningarna är giltiga om skador kommer av Henkel (dess organ, anställda eller underleverantörer) genom skadlig avsikt eller försumlighet eller om de orsakas av en avtalsenlig skyldighet.

 

Det finns inget ansvar för personer som utesluts i enlighet med punkt 4.

 

8. Övrigt

Det finns ingen rätt att överklaga. Villkoren för deltagande och hela rättsförhållandet mellan deltagarna och Henkel är exklusivt underkastade lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Om enskilda bestämmelser i villkoren för deltagande bör vara eller bli ogiltiga påverkas inte giltigheten för de återstående bestämmelserna. Villkoren för deltagande kan ändras av Henkel när som helst utan föregående varning.

 

II. Dataskyddsavtal för deltagande i tävlingen

Dataskyddsavtal för deltagande i tävlingen För att erhålla priset måste vinnaren / vinnarna ange följande personuppgifter: namn, e-postadress och land. Det finns ingen rätt till registrering.
 

Henkel kommer att samla in och använda de uppgifter som tillhandahålls av deltagaren/deltagarna som en del av den nödvändiga processen för att tillhandahålla priset och genomföra utlottningen.
 

Henkel kommer inte att vidarebefordra deltagarens data till någon tredje part förutom för utdelning av priser eller för genomförandet av lotteriet.

 

Bearbetningen och användningen av deltagarnas dina uppgifter baseras på lagstadgade bestämmelser som motiverar dessa operationer på grund av att behandlingen är nödvändig för att utföra ulottningen.

 

Personuppgifterna kommer endast att användas för onlinetävlingen och varaktigheten för onlinetävlingen och för tillhandahållandet av priset och kommer att raderas inom sex (6) månader från slutet av onlinetävlingen.

 

Deltagaren kan när som helst hävda rätten att få tillgång till sina uppgifter. Dessutom, förutsatt att respektive krav uppfylls, kan deltagaren hävda följande rättigheter:

  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandlingen
  • Rätt att lämna in ett klagomål till respektive behörig datatillsynsmyndighet
  • Rätt till dataportabilitet

Deltagarens rätt att invända
 

Vid behandling av aktiviteter som involverar dina personuppgifter som utförs på grundval av ett legitimt intresse från Henkel, har du rätten att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter när som helst av skäl som följer av din specifika situation. Henkel kommer att stoppa behandlingen såvida inte Henkel kan bevisa viktiga skäl för den behandling som förtjänar skydd som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara mot juridiska fordringar.

 

I dessa fall, eller om deltagaren har andra frågor eller önskemål i samband med dess personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande eller brev till Henkels dataskyddsombud, Mr. Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (E-Mail: Datenschutz@henkel.com).